Jan

Jan – komentáře

  • Roskovec, Jan. Evangelium podle Jana. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Praha: Česká biblická společnost, 2020.
Jan – komentáře v angličtině

  • Beasley-Murray, G. R., John. Word Biblical Commentary. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 19992.
  • Brown, Raymond E. The Gospel According to John I-XII. Anchor Bible, 29. Garden City, NY: Doubleday, 1966.
  • Brown, Raymond E. The Gospel According to John XIII-XXI. Anchor Bible, 29A. Garden City, NY: Doubleday, 1970.
  • McHugh, John F. A Critical and Exegetical Commentary on John 1-4. International Critical Commentary, London/New York: T&T Clark, 2009
  • Neyrey, Jerome H. Gospel of John. New Cambridge Bible Commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
Poslední aktualizace: prosinec 2022