Jób

Jób – komentáře

  • Bič, Miloš. Jób. Nový Překlad Písma Svatého, sv. 8. Praha: Kalich, 1981.
Jób – komentáře v angličtině

  • Clines, David J. A. Job 1–20. Word Biblical Commentary. Nashville, TN: Nelson, 1990.
  • Clines, David J. A. Job 21–37. Word Biblical Commentary. Nashville, TN: Nelson, 2006.
  • Clines, David J. A. Job 38–42. Word Biblical Commentary. Nashville, TN: Nelson, 2013.
  • Pope, Marvin H. Job: Introduction, Translation, and Notes. Anchor Bible, vol. 15. New York: Doubleday, 1965.
Jób – komentáře v němčině

  • Horst, Friedrich. Hiob 1–19. Biblischer Kommentar Altes Testament, vol. XVI/1. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1968.
  • Strauß, Hans. Hiob 19,1–42,17. Biblischer Kommentar Altes Testament, vol. XVI/2. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2000.

Poslední aktualizace: únor 2023