Jozue

Jozue – komentáře

  • Bič, Miloš. Jozue, Soudců, Rút. Nový Překlad Písma Svatého, sv. 4. Praha: Kalich, 1969.
Jozue – komentáře v angličtině

  • Boling, Robert G. and C. Ernest Wright. Joshua. A New Translation with Notes and Commentary. Anchor Bible, vol. 6. New Haven: Yale University Press, 1981.
  • Butler, Trent. Joshua. Word Biblical Commentary. Nashville, TN: Thomas Nelson, 1983.
  • Dozeman, Thomas B. Joshua 1-12: A New Translation with Introduction and Commentary. Anchor Bible, vol. 6B. New Haven & London: Yale University Press, 2015.
  • Rösel, Hartmut N. Joshua. Historical Commentary on the Old Testament. Leuven: Peeters, 2011.
Jozue – komentáře v němčině

  • Fritz, Volkmar. Das Buch Josua. Handbuch zum Alten Testament, vol. 7. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1994.
Poslední aktualizace: březen 2023