Jozue

Jozue – komentáře

  • Chalupa, Petr. První Samuelova. Český ekumenický komentář ke Starému zákonu. Praha: Česká biblická společnost, 2018.
Jozue – komentáře v angličtině

  • Butler, Trent. Joshua. Word Biblical Commentary. Nashville, TN: Thomas Nelson, 1983.
  • Dozeman, Thomas B. Joshua 1-12: A New Translation with Introduction and Commentary. Anchor Bible, vol. 6B, 2015.
  • Rösel, Hartmut N. Joshua. Historical Commentary on the Old Testament. Leuven: Peeters, 2011
Jozue – komentáře v němčině

  • Fritz, Volkmar. Das Buch Josua. Handbuch zum Alten Testament, vol. 7. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1994.

Poslední aktualizace: květen 2022