Lukáš

Lukáš – komentáře

  • Mareček, Petr. Evangelium podle Lukáše. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Praha: Česká biblická společnost, 2017.
Lukáš – komentáře v angličtině

  • Fitzmyer, Joseph A. The Gospel According to Luke I-IX. Anchor Bible, 28. Garden City, NY: Doubleday, 1981.
  • Fitzmyer, Joseph A. The Gospel According to Luke X-XXIV. Anchor Bible, 28A. Garden City, NY: Doubleday, 1985.
  • Johnson, Luke Timothy. Gospel of Luke. Sacra Pagina. Collegeville: MN, Liturgical Press, 1991.
  • Levine, Amy-Jill and Ben Witherington III. The Gospel of Luke. New Cambridge Bible Commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
Poslední aktualizace: říjen 2022