Matouš

Matouš – komentáře

  • Hájek, Miroslav. Evangelium podle Matouše: část I. výklad kapitol 1-9. Praha: Kalich, 1995.
  • Mrázek, Jiří. Evangelium Podle Matouše. Český ekumenický komentář k Novému zákonu. Praha: Česká biblická společnost, 2011.
Matouš – komentáře v angličtině

  • Davies, W. D. and Dale C. Allison. A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew, v.1 (chs 1-7). International Critical Commentary. Edinburgh: T&T Clark, 1988.
  • Davies, W. D. and Dale C. Allison. A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew, v. 2 (chs 8-18). International Critical Commentary. Edinburgh: T&T Clark, 1991.
  • Davies, W. D. and Dale C. Allison. A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew, v.3 (chs 19-28). International Critical Commentary. London/New York: T&T Clark International, 2004.
  • Evans, Craig A. Matthew. New Cambridge Bible Commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
  • Keener, Craig S. The Gospel of Matthew: A Socio-Rhetorical Commentary. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2009.
  • Luz, Ulrich. Matthew 1-7: A Commentary. Hermeneia. Minneapolis: Fortress Press, 2007.
  • Luz, Ulrich. Matthew 8-20: A Commentary. Hermeneia. Minneapolis: Fortress Press, 2001.
  • Luz, Ulrich. Matthew 21-28: A Commentary. Hermeneia. Minneapolis: Fortress Press, 2005.
Poslední aktualizace: říjen 2022