Starověký přední východ

Zdroje

  • Van de Mieroop, Marc. Dějiny Starověkého Blízkého Východu okolo 3000-323 př. Kr. Edice Orient, sv. 8. Praha: Academia, 2010. [recenze zde]

anglicky

  • Ancient Near East – Introductory Bibliography (autor: Charles Conroy)
  • Liverani, M. The Ancient Near East: History, Society and Economy. London: Routledge, 2014
  • Radner, K. – N. Moeller – D. T. Potts (eds.), The Oxford History of the Ancient Near East. 5 vol. Oxford & New York: Oxford University Press, 2020ff.
  • Van de Mieroop, Marc. A History of the Ancient Near East. 3rd ed., 2016.