Svět Starého zákona

Odborné knihy

původně německý text Martina Notha

  • Noth, Martin, Die Welt des Alten Testaments. Einführung in die Grenzgebiete der alttestamentlichen Wissenschaft. 4., neubearb. Aufl., Berlin: Töpelmann, 1962 (Sammlung Töpelmann ; Bd. 3).
  • Noth, Martin, ed., Old Testament World. Philadelphia: Fortress Press, 1966. (anglický překlad)

v českém prostředí sepsal Miloš Bič

  • Bič, Miloš, Ze Světa Starého Zákona I. Praha: Kalich, 1986.
  • Bič, Miloš, Ze Světa Starého Zákona, II. Praha: Kalich, 1989.

přepracovaný německý text Martina Notha

  • Noth, Martin, Die Welt des Alten Testaments. Eine Einführung. Mit einem Vorw. von Hans Walter Wolff, Freiburg im Breisgau / Basel / Wien: Herder o. J. [1992] (Herder-Spektrum ; Bd. 4060).

anglický odborný text s předlohou knihy Martina Notha

  • Rogerson, John W., and Philip R. Davies. Old Testament World. Louisville: Westminster John Knox, 20052 (první vydání v roce 1989).

nový německý text (21. století)

  • Dietrich, W. (ed.), Die Welt des Hebraischen Bibel. Umfeld – Inhalte – Grundthemen. Stuttgart: Kohlhammer, 20212 (první vydání v roce 2017).