Žalmy

Žalmy – komentáře

 • Souček, J. B. a M. Bič. Žalmy. Nový Překlad Písma Svatého. Praha: Kalich, 1975.
Žalmy – komentáře v angličtině

 • Allen, L. Psalms 101-150. Word Biblical Commentary. Nashville, TN: Thomas Nelson, 20022 (1983).
 • Brueggemann, W., and W. H. Bellinger. Psalms. New Cambridge Bible Commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
 • Clifford, R. J. Psalms 1-72. Abingdon Old Testament Commentaries. Nashville, TN: Abingdon, 2002.
 • Clifford, R. J. Psalms 73 – 150. Abingdon Old Testament Commentaries. Nashville, TN: Abingdon, 2003.
 • Craigie, P. Psalms 1-50. Word Biblical Commentary. Nashville, TN: Thomas Nelson, 20042 (1983).
 • Dahood, M. Psalms I, 1-50: A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible. New York: Doubleday, 1966.
 • Dahood, M. Psalms II, 51-100: A New Translation with Introduction and Commentary. The Anchor Bible. New York: Doubleday, 1966.
 • Gerstenberger, E. S. Psalms, Part I with an Introduction to Cultic Poetry. The Forms of the Old Testament Literature. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1988.
 • Gerstenberger, E.S. Psalms, Part II and Lamentations. The Forms of the Old Testament Literature. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2001.
 • Goldingay, J. Psalms, Volume 1: Psalms 1-41. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2006.
 • Goldingay, J. Psalms, Volume 2: Psalms 42-89. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2007.
 • Goldingay, J. Psalms, Volume 3: Psalms 90-150. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2008.
 • Grogan, G. Psalms. The Two Horizons Old Testament Commentary. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2008.
 • Hossfeld, F.-L. and E. Zenger. Psalms 2. A Commentary on Psalms 51 – 100. Hermeneia. Minneapolis: Fortress, 2005.
 • Hossfeld, F.-L. and E. Zenger. Psalms 3. A Commentary on Psalms 101 – 150. Hermeneia. Minneapolis: Fortress, 2011.
 • Kraus, H.-J. Psalms 1-59. Continental Commentary. Augsburg: Fortress, 1988.
 • Kraus, H.-J. Psalms 60-150. Continental Commentary. Augsburg: Fortress, 1989.
 • Mays, J. L. Psalms. Interpretation. Louisville, KY: John Knox Press, 1994.
 • Tate, M. Psalms 51 – 100. Word Biblical Commentary. Dallas, TX: Word Books, 1990.
 • Terrien, S. The Psalms. Strophic Structure and Theological Commentary. 2 vols. Eerdmans Critical Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 2003.
 • Weiser, Artur. The Psalms. Old Testament Library. London: SCM press, 1962 (přeloženo z německého komentáře The Psalmen. Das Alte Testament Deutsch. 5th rev. ed. Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1959).
Žalmy – komentáře v němčině

 • Hartenstein, F and B. Janowski. Psalmen. Biblischer Kommentar zum Alten Testament XV. Neukirchen-Vluyn 2012- (vychází po částech).
 • Hossfeld, F.-L. and E. Zenger. Psalmen 51 – 100. Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament. Freiburg: Herder, 2000 (Dritte Aufl. 2007).
 • Hossfeld, F.-L. and E. Zenger. Psalmen 101-150. Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament. Freiburg: Herder, 2008.
 • Seybold, K. Die Psalmen. Handbuch zum Alten Testament. Tübingen: Mohr Siebeck, 1996.

Poslední aktualizace: květen 2021

Komentáře ve francouzštině – připravujeme