1. Královská

1. Královská – komentáře

 • Kolektiv autorů, Knihy Královské a Druhá Paralipomenon. Starý zákon: Překlad s výkladem. Praha: Kalich, 1980.
1. Královská – komentáře v angličtině

 • Brueggemann, Walter. 1 & 2 Kings. Smyth & Helwys Bible Commentary. Macon, Georgia: Smyth & Helwys, 2000.
 • Cogan, Mordechai. 1 Kings. Anchor Bible. New York: Doubleday, 2001.
 • DeVries, Simon L. 1 Kings. Word Biblical Commentary. Nashville: Thomas Nelson, 20032 (1985).
 • Fritz, Volkmar. 1 & 2 Kings. Continental Commenary. Minneapolis: Fortress, 2003.
 • Gray, John. 1 and 2 Kings: A Commentary, Old Testament Library. London: SCM Press, 1977.
 • Henz-Piazza, Gina. 1-2 Kings. Abingdon Old Testament Commentaries. Nashville: Abingdon, 2006.
 • Jones, Gwilym H. 1 and 2 King. New Century Bible Commentary. 2vols. London: Marshall Morgan & Scott, 1984.
 • Long, Burke O. 1 Kings. Forms of the Old Testament Literature. Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1984.
 • Montgomery, J. A. A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Kings. International Critical Commentary. Edinburgh: T&T Clark, 1951.
 • Sweeney, Marvin A. I and II Kings: A Commenary. Old Testament Library. Louisville, KY:Wesminster John Knox, 2007.
1. Královská – komentáře v němčině

 • Noth, Martin. 1 Könige 1-16. Biblischer Kommentar Altes Testament. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 1968.
 • Thiel, Winfried. 1 Könige 17-22. Biblischer Kommentar Altes Testament. Vandenhoeck & Ruprecht, 2019.
Poslední aktualizace: březen 2022